Тик Так и Зорка

Четврток, 15 Јуни

June 15, 2023 Тик Так и Зорка Season 5 Episode 59
Четврток, 15 Јуни
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 15 Јуни
Jun 15, 2023 Season 5 Episode 59
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка инспирирани од министерството за среќа во Бутан, ве прашаа, какво министерство сметате дека и фали на нашата земја? До каде оди човековата глупост и лудост кога е во прашање тестирањето на важноста на еден човек во неговото семејство. Ја научивме приказната за пчелата и осата преку гатанките, а Тик Так цел ден креваше два прста за да го каже одговорот. Што пропуштивте денес, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так и Зорка инспирирани од министерството за среќа во Бутан, ве прашаа, какво министерство сметате дека и фали на нашата земја? До каде оди човековата глупост и лудост кога е во прашање тестирањето на важноста на еден човек во неговото семејство. Ја научивме приказната за пчелата и осата преку гатанките, а Тик Так цел ден креваше два прста за да го каже одговорот. Што пропуштивте денес, преслушајте овде