Тик Так и Зорка

Вторник, 20 Јуни

June 20, 2023 Тик Так и Зорка Season 5 Episode 62
Тик Так и Зорка
Вторник, 20 Јуни
Show Notes

Тик Так и Ива дебатираат од потребата од количики за бебиња од 1500 евра, дискутираат за тоа што се случува во Скопје и анализираат непотребни факти. 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.