Тик Так и Зорка

Четврток 22 Јуни

June 22, 2023 Season 5 Episode 64
Четврток 22 Јуни
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток 22 Јуни
Jun 22, 2023 Season 5 Episode 64

Тик Так и Ива утринава зборуаат за месо прозиведено во лабораторија, за читање книги на плажа и зошто храната за носење секогаш се носи со пластика. 
Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути..

Show Notes

Тик Так и Ива утринава зборуаат за месо прозиведено во лабораторија, за читање книги на плажа и зошто храната за носење секогаш се носи со пластика. 
Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути..