Тик Так и Зорка

Вторник, 4 Јули

July 04, 2023 Тик Так и Зорка Season 6 Episode 66
Вторник, 4 Јули
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Вторник, 4 Јули
Jul 04, 2023 Season 6 Episode 66
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес зборуваа за математиките во месецот, односно колкава плата би требало да земате за да живеете прикладно? Кои се најслушаните реченици на плажа? И што е тоа- друг се лути, а ти не можеш на работа да стасаш? Кој победи во гатанките? Се што пропуштивте, преслушајте овде!

Show Notes

Тик Так и Зорка денес зборуваа за математиките во месецот, односно колкава плата би требало да земате за да живеете прикладно? Кои се најслушаните реченици на плажа? И што е тоа- друг се лути, а ти не можеш на работа да стасаш? Кој победи во гатанките? Се што пропуштивте, преслушајте овде!