Тик Так и Зорка

Вторник, 11 Јули

July 11, 2023 Тик Так и Зорка Season 6 Episode 69
Вторник, 11 Јули
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Вторник, 11 Јули
Jul 11, 2023 Season 6 Episode 69
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка во уште едно издание на поинаков Вторник. Денес зборувавме: На што се е спремен еден градоначалник? Што да правите кога ќе задоцни авионот? Иако резултатот во гатанките нерешен, беше тешко да се дојде до тој резултат кога слушатели поставуваат прашања. Се што пропуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так и Зорка во уште едно издание на поинаков Вторник. Денес зборувавме: На што се е спремен еден градоначалник? Што да правите кога ќе задоцни авионот? Иако резултатот во гатанките нерешен, беше тешко да се дојде до тој резултат кога слушатели поставуваат прашања. Се што пропуштивте, преслушајте овде