Тик Так и Зорка

Четврток, 13 Јули

July 13, 2023 Тик Так и Зорка Season 6 Episode 70
Четврток, 13 Јули
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 13 Јули
Jul 13, 2023 Season 6 Episode 70
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка ова претпоследно заедничко дружење го отворија со прашањето зошто жените смеат да носат кратко, а мажите не, на работното место? И како корејците носат закони, дали можеме истиот принцип да го имплементираме и кај нас? Ултра супер гатанка за Тик Так! Дали ќе ја погоди? Преслушајте ако не пропуштивте, овде

Show Notes

Тик Так и Зорка ова претпоследно заедничко дружење го отворија со прашањето зошто жените смеат да носат кратко, а мажите не, на работното место? И како корејците носат закони, дали можеме истиот принцип да го имплементираме и кај нас? Ултра супер гатанка за Тик Так! Дали ќе ја погоди? Преслушајте ако не пропуштивте, овде