Тик Так и Зорка

Среда, 23 Август

August 23, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 3
Среда, 23 Август
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Среда, 23 Август
Aug 23, 2023 Season 7 Episode 3
Тик Так и Зорка

Средата ја стартувавме со Данеиел Аморим и португалските згоди и незгоди. "Тужен ко Македонија" е новото "Дужен ко Грчка". #сексипојадок e нашатан нова кампања за здрав и ултрапримамлив појадок за старт на денот. Се учиме на добро однесување во сообраќајот и на социјалните мрежи. Се што пропушти утрибава сумирано во 30 минути.

Show Notes

Средата ја стартувавме со Данеиел Аморим и португалските згоди и незгоди. "Тужен ко Македонија" е новото "Дужен ко Грчка". #сексипојадок e нашатан нова кампања за здрав и ултрапримамлив појадок за старт на денот. Се учиме на добро однесување во сообраќајот и на социјалните мрежи. Се што пропушти утрибава сумирано во 30 минути.