Тик Так и Зорка

Четврток, 31 Август.

August 31, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 7
Четврток, 31 Август.
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 31 Август.
Aug 31, 2023 Season 7 Episode 7
Тик Так и Зорка

Кратко и слатко овој Четврток. Тик так се обидува да пресмета како е можно во денот да се направи се ако имаме само 24 часа. Дали ќе успеете да погодите на која шпанска серија мислевме кога ви претставивме кратко сиже од истата? Како ќе препознаете кој уредно си полагал за автомобил? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде

Show Notes

Кратко и слатко овој Четврток. Тик так се обидува да пресмета како е можно во денот да се направи се ако имаме само 24 часа. Дали ќе успеете да погодите на која шпанска серија мислевме кога ви претставивме кратко сиже од истата? Како ќе препознаете кој уредно си полагал за автомобил? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде