Тик Так и Зорка

Четврток, 7 Септември

September 07, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 9
Четврток, 7 Септември
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 7 Септември
Sep 07, 2023 Season 7 Episode 9
Тик Так и Зорка

Во денешното (конечно) комплетирено издание на Тик Так и Зорка, коментиравме на тема толет и светло на сензор. Тик Так ни раскажа на Мара и Ѓурѓа од португалските булеварски пазари. Дали и колку го почитувате правилото на 5 секунди за храна? Се што пропушти, преслушај овде

Show Notes

Во денешното (конечно) комплетирено издание на Тик Так и Зорка, коментиравме на тема толет и светло на сензор. Тик Так ни раскажа на Мара и Ѓурѓа од португалските булеварски пазари. Дали и колку го почитувате правилото на 5 секунди за храна? Се што пропушти, преслушај овде