Тик Так и Зорка

Среда, 13 Септември

September 13, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 10
Тик Так и Зорка
Среда, 13 Септември
Show Notes

Тик Так назад во родната земја. Дискутираме за необичните настани во соседството. Ако имате тунел под вашата куќа, до каде би сакале да води? Колку плати треба тргнете за да купите возило? А како било порано? Се што пропуштивте, преслушајте овде