Тик Так и Зорка

Среда, 13 Септември

September 13, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 10
Среда, 13 Септември
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Среда, 13 Септември
Sep 13, 2023 Season 7 Episode 10
Тик Так и Зорка

Тик Так назад во родната земја. Дискутираме за необичните настани во соседството. Ако имате тунел под вашата куќа, до каде би сакале да води? Колку плати треба тргнете за да купите возило? А како било порано? Се што пропуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так назад во родната земја. Дискутираме за необичните настани во соседството. Ако имате тунел под вашата куќа, до каде би сакале да води? Колку плати треба тргнете за да купите возило? А како било порано? Се што пропуштивте, преслушајте овде