Тик Так и Зорка

Понеделник, 25 Септември

September 25, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 14
Понеделник, 25 Септември
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник, 25 Септември
Sep 25, 2023 Season 7 Episode 14
Тик Так и Зорка

Понеделнички совети од слушатели за 2 проблема. Едниот вклучува љубовна дилема, а вториот силиконски гради. Каква е колекционерската историја на Зорка и од каде инспирација за мафијашките имиња? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Понеделнички совети од слушатели за 2 проблема. Едниот вклучува љубовна дилема, а вториот силиконски гради. Каква е колекционерската историја на Зорка и од каде инспирација за мафијашките имиња? Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.