Тик Так и Зорка

Вторник, 10 Октомври

October 10, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 21
Тик Так и Зорка
Вторник, 10 Октомври
Show Notes

Поинаков Вторник, со теми сосема поинакви од сите останати денови. Тик Так ви ги откри неговите јазични таленти, воодушевувачки, течно говореше на повеќе различни јазици. Дали си патиме од тоа да чуваме разни непотребни предмети во секојдневието и колку тоа не "кошта" на крајот? Што пропушти утринавам сумирано во 30 минути!