Тик Так и Зорка

Понеделник,16 Октомври

October 16, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 22
Понеделник,16 Октомври
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник,16 Октомври
Oct 16, 2023 Season 7 Episode 22
Тик Так и Зорка

Понеделнички,тргнавме да се потсетиме на смотрата во училиште, кога се вршеа хигиенски контроли. Потоа го отворивме прашањето,дали тоалетот е важен и што друго може да се прави во него? А дали знаевте што се од неодамна им е достапно на српските пензионери? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде

Show Notes

Понеделнички,тргнавме да се потсетиме на смотрата во училиште, кога се вршеа хигиенски контроли. Потоа го отворивме прашањето,дали тоалетот е важен и што друго може да се прави во него? А дали знаевте што се од неодамна им е достапно на српските пензионери? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде