Тик Так и Зорка

Четврток, 19 Октромври

October 25, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 24
Тик Так и Зорка
Четврток, 19 Октромври
Show Notes

Тик Так и Зорка денес : Се бориме со утринскиот апетит со цени од собраниското бифе. Дискутираме на тема џин тоник, лек или задоволство? И раскажуваме како се влегува на туѓа свадба без покана. Се што пропушти, преслушај овде.