Тик Так и Зорка

Четврток, 2 Ноември

November 02, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 26
Четврток, 2 Ноември
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 2 Ноември
Nov 02, 2023 Season 7 Episode 26
Тик Так и Зорка

Денес, на интернационалниот ден "Мажот прави вечера" го дискутиравме начинот на живот на дечкото кој има две сопруги. Дали е правилна наплатата на дополнителна ставка во сметката за гласни деца по рестораните ширум светот? И колку лесно, убаво спакуваните санкции ги доживуваме како благодет? Се што пропуштивте утринава во дружбата со Тик Так и Зорка, преслушајте го овде

Show Notes

Денес, на интернационалниот ден "Мажот прави вечера" го дискутиравме начинот на живот на дечкото кој има две сопруги. Дали е правилна наплатата на дополнителна ставка во сметката за гласни деца по рестораните ширум светот? И колку лесно, убаво спакуваните санкции ги доживуваме како благодет? Се што пропуштивте утринава во дружбата со Тик Так и Зорка, преслушајте го овде