Тик Так и Зорка

Понеделник. 6 Ноември

November 06, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 27
Тик Так и Зорка
Понеделник. 6 Ноември
Show Notes

Тик Так и Зорка ве прашуваат: Која е последната слика од Вашата галерија? Која е добрата страна на домазетот? И зошто највкусните благца и чипсови имаат најбучни пакувања? Која е соодветната облека за Тик Так ововј период, според досегашното искуство? Што пропуштивте, преслушајте овде