Тик Так и Зорка

Понеделник, 20 Ноември

November 21, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 33
Тик Так и Зорка
Понеделник, 20 Ноември
Show Notes

Понеделнички, математички расположени, ви поставивме две задачи за кои го немавме вистинското решение, дали би пиеле ултраскапо виски или би сакале стан? И за колку време двајца би можеле да завршат иста работа? Дали навистина хигиената е половина здравје? И што тоа ја затна канализацијата во Мексиско? Се што пропуштивте, преслушајте овде