Тик Так и Зорка

Вторник, 5 Декември

December 06, 2023 Тик Так и Зорка Season 7 Episode 37
Вторник, 5 Декември
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Вторник, 5 Декември
Dec 06, 2023 Season 7 Episode 37
Тик Так и Зорка

Ова дружење го посветивме на китење елка, традиции, нови моди и нови предизвици со кој се соочува секој оној кој сака да остане во тренд. Детално го анализиравме текстот на песната "Елко Елко" а направивме и анкета со ваша помош. Се што пропуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Ова дружење го посветивме на китење елка, традиции, нови моди и нови предизвици со кој се соочува секој оној кој сака да остане во тренд. Детално го анализиравме текстот на песната "Елко Елко" а направивме и анкета со ваша помош. Се што пропуштивте, преслушајте овде