Тик Так и Зорка

Понеделник, 22 Јануари

January 22, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 1
Тик Так и Зорка
Понеделник, 22 Јануари
Show Notes

Нова година, нова сезона. Кога е снимена првата верзија ма Титаник и со која цел - нема да ви се верува. Тик Так објаснува зошто не е добро странски јазик да се учи од филмови и серии. 
Што пропиштивте утринава, сумирано во 30 минути.