Тик Так и Зорка

Понеделник, 29 Јануари

January 29, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 6
Понеделник, 29 Јануари
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник, 29 Јануари
Jan 29, 2024 Season 8 Episode 6
Тик Так и Зорка

Ова утро ТикТак и Зорка ви раскажаа за феноменот наречен Baby Brain чии последици ги трпи Тик Так. Како се родени дел од имињата на бактериите? И дали пцуењето знае да биде лековито? Што кога на Тик Так и Зорка ќе им биде украдена идејата? Се што пропуштивте денес преслушајте овде

Show Notes

Ова утро ТикТак и Зорка ви раскажаа за феноменот наречен Baby Brain чии последици ги трпи Тик Так. Како се родени дел од имињата на бактериите? И дали пцуењето знае да биде лековито? Што кога на Тик Так и Зорка ќе им биде украдена идејата? Се што пропуштивте денес преслушајте овде