Тик Так и Зорка

Среда, 31 Јануари

February 01, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 8
Среда, 31 Јануари
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Среда, 31 Јануари
Feb 01, 2024 Season 8 Episode 8
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес ви ја раскажаа болката за складирањето на алишта кои чекаат подобри денови. А Тик Так се пофали за мусаката која го воодушевила неговиот комшилук. Како да си дадеш отказ и на што да внимаваш? Се што пропуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так и Зорка денес ви ја раскажаа болката за складирањето на алишта кои чекаат подобри денови. А Тик Так се пофали за мусаката која го воодушевила неговиот комшилук. Како да си дадеш отказ и на што да внимаваш? Се што пропуштивте, преслушајте овде