Тик Так и Зорка

Четврток, 1 Февруари

February 01, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 9
Тик Так и Зорка
Четврток, 1 Февруари
Show Notes

Тик Так и Зорка ова утро зборуваа за имиња на производи кои се одомаќени во македонскиот јазик кој разговорно се користат со години кај нас. Колку бојата на гласот знае да помогне или одмогне кај личноста која ја симпатизирате? Како звучи Македонска временска прогоноза во Австралија.  Што пропуштивте, преслушајте овде