Тик Так и Зорка

Понеделник, 5 Фебруари

February 05, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 11
Тик Так и Зорка
Понеделник, 5 Фебруари
Show Notes

Тик Так и Зорка денес го одбележаа денот на испуштање на гасови. По тој повод ви ги открија карактерните разлики и навики на секој еден човек во тој поглед. Кои се најпопуларните дестинации оваа година во светски рамки? Се што пропуштивте ова утро, преслушајте овде