Тик Так и Зорка

Среда, 6 Март

March 06, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 20
Среда, 6 Март
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Среда, 6 Март
Mar 06, 2024 Season 8 Episode 20
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка утрово ви раскажаа како изгледаше животот без социјалните мрежи. Решаваме љубовен проблем на една наша слушателка, кој е проблем само по себе да се разбере, дали ќе успееме? Дали би му купиле на своето дете ретро мобилен телефон? Кој од нашите познати личности би сакале да го изучувате на факултет? Што пропуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так и Зорка утрово ви раскажаа како изгледаше животот без социјалните мрежи. Решаваме љубовен проблем на една наша слушателка, кој е проблем само по себе да се разбере, дали ќе успееме? Дали би му купиле на своето дете ретро мобилен телефон? Кој од нашите познати личности би сакале да го изучувате на факултет? Што пропуштивте, преслушајте овде