Тик Так и Зорка

Четврток, 7 Март

March 07, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 21
Четврток, 7 Март
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Четврток, 7 Март
Mar 07, 2024 Season 8 Episode 21
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес решија многу мистерии, како за толаетната хартија, така и за прашањата кои ги мачат многумина. Тик Так развил свој посебен јазик, ама ви раскажавме и како зборуваат луѓето во дијаспората. Македонските куќи во Австралија, колку се поразлнични од нашите? Што се пропуштивте утринава, преслушајте овде!

Show Notes

Тик Так и Зорка денес решија многу мистерии, како за толаетната хартија, така и за прашањата кои ги мачат многумина. Тик Так развил свој посебен јазик, ама ви раскажавме и како зборуваат луѓето во дијаспората. Македонските куќи во Австралија, колку се поразлнични од нашите? Што се пропуштивте утринава, преслушајте овде!