Тик Так и Зорка

Понеделник, 11 Март

March 12, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 22
Тик Так и Зорка
Понеделник, 11 Март
Show Notes

Тик Так и Зорка денес го одбележија светскиот ден на водоинсталатерите. Што значи кога светат светилките на автомобилот? Дали знаете дека некој низ Скопје крие пари ма тајни, но јавни локации? И какви се најчестите чудни навики на луѓето? Се што пропуштивте ова утро, преслушајте овде