Тик Так и Зорка

Вторник, 12 Март

March 12, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 23
Тик Так и Зорка
Вторник, 12 Март
Show Notes

Денес ги анализиравме двајцата патници од Окенанија што биле македонски гости и како да ги задржиме најадении среќни. Дали новите камери, поставени на патиштата ќе влијаат на бракот и бизнисот? И кои се најчудните прашања чии одговор е многу логичен, а сепак нема да се сетите на него? Се што пропуштивте ова утро во дружбата со Тик Так и Зорка, преслушајте овде