Тик Так и Зорка

Вторник, 19 Март 2024

March 19, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 27
Вторник, 19 Март 2024
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Вторник, 19 Март 2024
Mar 19, 2024 Season 8 Episode 27
Тик Так и Зорка

Ова утро се потсетивме на фиксните телефони, нивната намена, упатство за употреба и бон тонот за разговор. Дали знаевте дека футролата за мобилен телефон е измислена во Македонија? И зошто жените живеат подолго од мажите? Се што пропуштивте ова утро, преслушајте овде

Show Notes

Ова утро се потсетивме на фиксните телефони, нивната намена, упатство за употреба и бон тонот за разговор. Дали знаевте дека футролата за мобилен телефон е измислена во Македонија? И зошто жените живеат подолго од мажите? Се што пропуштивте ова утро, преслушајте овде