Тик Так и Зорка

Понеделник, 26 Март

March 27, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 29
Понеделник, 26 Март
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник, 26 Март
Mar 27, 2024 Season 8 Episode 29
Тик Так и Зорка

Денес дадовме одговор на едно многу интересно прашање: Зошто бебешката облека има џепови? Ќе се изненадите и од фактот дека во комшии има академија за овчари, а и колкав е одзивот за истата. Што кога желбите на слушателите ќе ни дадат поттик да направиме нешто поинакво? Што пропуштивте утринава, преслушајте овдеДенес дадовме одговор на едно многу интересно прашање: Зошто бебешката облека има џепови? Ќе се изненадите и од фактот дека во комшии има академија за овчари, а и колкав е одзивот за истата. Што кога желбите на слушателите ќе ни дадат поттик да направиме нешто поинакво? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде

Show Notes

Денес дадовме одговор на едно многу интересно прашање: Зошто бебешката облека има џепови? Ќе се изненадите и од фактот дека во комшии има академија за овчари, а и колкав е одзивот за истата. Што кога желбите на слушателите ќе ни дадат поттик да направиме нешто поинакво? Што пропуштивте утринава, преслушајте овдеДенес дадовме одговор на едно многу интересно прашање: Зошто бебешката облека има џепови? Ќе се изненадите и од фактот дека во комшии има академија за овчари, а и колкав е одзивот за истата. Што кога желбите на слушателите ќе ни дадат поттик да направиме нешто поинакво? Што пропуштивте утринава, преслушајте овде