Тик Так и Зорка

Понеделник 8 Април

April 08, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 32
Понеделник 8 Април
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник 8 Април
Apr 08, 2024 Season 8 Episode 32
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес ви ги претставија 10те најниско рангирани македонски традиционални јадења. Дали ќе успее Тик Так да ги прочита вулканите во Исланд како утринска мозочна гимнастика? Која книга ќе ја добие Зорка наскоро за подарок? Што прпопуштивте, преслушајте овде

Show Notes

Тик Так и Зорка денес ви ги претставија 10те најниско рангирани македонски традиционални јадења. Дали ќе успее Тик Так да ги прочита вулканите во Исланд како утринска мозочна гимнастика? Која книга ќе ја добие Зорка наскоро за подарок? Што прпопуштивте, преслушајте овде