Тик Так и Зорка

Петок, 12 Април

April 12, 2024 Season 8 Episode 35
Петок, 12 Април
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Петок, 12 Април
Apr 12, 2024 Season 8 Episode 35

Ретро Петок во секоја смисла на зборот. Инспирирани од гласот на Тик Так кој го добил како резултат од јадење сладолед и спиење со гол газ, Јане Задрогаз и Зорка пред 13 години, почнаа да се вадат од нафталин и архива некој ретро парчиња од Тик Так и Зорка и нивните поранешни радио водителски кариери. Како звучат? Ако пропушти, преслушај овде

Show Notes

Ретро Петок во секоја смисла на зборот. Инспирирани од гласот на Тик Так кој го добил како резултат од јадење сладолед и спиење со гол газ, Јане Задрогаз и Зорка пред 13 години, почнаа да се вадат од нафталин и архива некој ретро парчиња од Тик Так и Зорка и нивните поранешни радио водителски кариери. Како звучат? Ако пропушти, преслушај овде