Тик Так и Зорка

Понеделник, 29 Април

April 29, 2024 Тик Так и Зорка Season 8 Episode 42
Понеделник, 29 Април
Тик Так и Зорка
More Info
Тик Так и Зорка
Понеделник, 29 Април
Apr 29, 2024 Season 8 Episode 42
Тик Так и Зорка

Последен Понеделник во Април со Тик Так и Зорка.  На интернационалниот ден на патентот, се потсетивме на неговата важност и примена, како и поинаквите називи за истиот. Што може да се научи од количките во супермаркетите и дали татко и на Бринти е родум од кај нас? Се што пропуштивте утринава, преслушајте овде

Show Notes

Последен Понеделник во Април со Тик Так и Зорка.  На интернационалниот ден на патентот, се потсетивме на неговата важност и примена, како и поинаквите називи за истиот. Што може да се научи од количките во супермаркетите и дали татко и на Бринти е родум од кај нас? Се што пропуштивте утринава, преслушајте овде