Тик Так и Зорка

Четврок, 21 Јануари 2021

January 21, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 2
Тик Так и Зорка
Четврок, 21 Јануари 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврок, 21 Јануари 2021
Jan 21, 2021 Season 3 Episode 2
Тик Так и Зорка

Како се препознава богаташ и како да направите брз тест за да откриете дали сте доволно богати?
 Денес си играме доктори и откриваме која дијагноза ја има Тик Так според наведените симтоми. 
Во Скопје украдени капаци на шахти, кој, зошто и како, одговорите ги има Тик Так. Зорка бара филм, гледан одамна и нафрла детали со цел да го откриеме.  Плус, за што се може да се користи европското знаменце за брза постапка?   Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.


Show Notes

Како се препознава богаташ и како да направите брз тест за да откриете дали сте доволно богати?
 Денес си играме доктори и откриваме која дијагноза ја има Тик Так според наведените симтоми. 
Во Скопје украдени капаци на шахти, кој, зошто и како, одговорите ги има Тик Так. Зорка бара филм, гледан одамна и нафрла детали со цел да го откриеме.  Плус, за што се може да се користи европското знаменце за брза постапка?   Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.