Тик Так и Зорка

Петок, 22 Јануари

January 22, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 3
Тик Так и Зорка
Петок, 22 Јануари
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 22 Јануари
Jan 22, 2021 Season 3 Episode 3
Тик Так и Зорка

Зборуваме за попис- попис во фрижидер, па ги попишавме роднините и пријателите, а раскажавме и неколку мотивирачки стории како за Петок. Зборувавме за убавината на рускиот јазик и искуствата на Тик Так во Русија. Новото "земи си маж министер" е земи си маж рудар. Дали сте ноќна или дневна птица и дали спиете со пижами или голи? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Зборуваме за попис- попис во фрижидер, па ги попишавме роднините и пријателите, а раскажавме и неколку мотивирачки стории како за Петок. Зборувавме за убавината на рускиот јазик и искуствата на Тик Так во Русија. Новото "земи си маж министер" е земи си маж рудар. Дали сте ноќна или дневна птица и дали спиете со пижами или голи? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.