Тик Так и Зорка

Вторник, 26 Јануари

January 26, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 5
Тик Так и Зорка
Вторник, 26 Јануари
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 26 Јануари
Jan 26, 2021 Season 3 Episode 5
Тик Так и Зорка

Трпи бабо за убавина или каква се болка трпат жените со цел да се разубават. Дали знаевте дека потребни се 66 дена за една работа да ви стане навика?  Чив производ е нашиот карактер? Ја баравме и Тања од Прилеп да замениме малку носени панталони и еден куп други работи сумирано во 30 минути!

Show Notes

Трпи бабо за убавина или каква се болка трпат жените со цел да се разубават. Дали знаевте дека потребни се 66 дена за една работа да ви стане навика?  Чив производ е нашиот карактер? Ја баравме и Тања од Прилеп да замениме малку носени панталони и еден куп други работи сумирано во 30 минути!