Тик Так и Зорка

Среда, 27 Јануари 2021

January 27, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 6
Тик Так и Зорка
Среда, 27 Јануари 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 27 Јануари 2021
Jan 27, 2021 Season 3 Episode 6
Тик Так и Зорка

Зорка во костец со законот уште од рано наутро. Што се случи и како се заврши работата. Загрижени слушатели со предлог како да се подобри работата на некои контакт центри и центри за грижа за корисници, плус позитивен пример за тоа како граѓаните може да влијаат на решавање на некои урбани проблеми. Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути!

Show Notes

Зорка во костец со законот уште од рано наутро. Што се случи и како се заврши работата. Загрижени слушатели со предлог како да се подобри работата на некои контакт центри и центри за грижа за корисници, плус позитивен пример за тоа како граѓаните може да влијаат на решавање на некои урбани проблеми. Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути!