Тик Так и Зорка

Четврток, 28 Јануари

January 28, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 7
Тик Так и Зорка
Четврток, 28 Јануари
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 28 Јануари
Jan 28, 2021 Season 3 Episode 7
Тик Так и Зорка

Колку зборови може да напише еден молив? А колку предмети може да собере една женска ташна? Дали постојат ролетни на акомулатор и како можат да направат каша попара повозрасните користејќи социјални мрежи? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Колку зборови може да напише еден молив? А колку предмети може да собере една женска ташна? Дали постојат ролетни на акомулатор и како можат да направат каша попара повозрасните користејќи социјални мрежи? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.