Тик Так и Зорка

Петок, 29 Јануари

January 29, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 8
Тик Так и Зорка
Петок, 29 Јануари
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 29 Јануари
Jan 29, 2021 Season 3 Episode 8
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес со рецепт како да им сигналиризираш на гостите кога е време да си одат дома. Каква поврзаност има растот на брадата на мажот и неговиот сексуален живот? Се јавивме да бараме песок, но и совети по хортикултура! Како завршија обидите ќе дознаеш ако преслушаш се што сумиравме во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка денес со рецепт како да им сигналиризираш на гостите кога е време да си одат дома. Каква поврзаност има растот на брадата на мажот и неговиот сексуален живот? Се јавивме да бараме песок, но и совети по хортикултура! Како завршија обидите ќе дознаеш ако преслушаш се што сумиравме во 30 минути.