Тик Так и Зорка

Понеделник, 1 Февруари

February 01, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 9
Тик Так и Зорка
Понеделник, 1 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 1 Февруари
Feb 01, 2021 Season 3 Episode 9
Тик Так и Зорка

Зошто Понеделнички никој не е расположен и како да го промениме тоа? Зорка има патешествие по групи за помош на Фејсбук кое заврушва позитивно!  Денес славиме 1 година Тик Так и Зорка и немаме никакви изнедадување.  Што пропушти, сумирано во 30 минути на линкот подолу!

Show Notes

Зошто Понеделнички никој не е расположен и како да го промениме тоа? Зорка има патешествие по групи за помош на Фејсбук кое заврушва позитивно!  Денес славиме 1 година Тик Так и Зорка и немаме никакви изнедадување.  Што пропушти, сумирано во 30 минути на линкот подолу!