Тик Так и Зорка

Четврток, 4 Фебруари

February 04, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 12
Тик Так и Зорка
Четврток, 4 Фебруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Четврток, 4 Фебруари
Feb 04, 2021 Season 3 Episode 12
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка утринава на тема сообраќај и редовни контроли. Кој се најфинансиски исплатливи раскрсници во Скопје и дали сте имале искуство со ротација да Ве брка полиција? Погодете кој имал такво искуство! Кој се може да биде лидер и како? И во што е Зорка лидер, а во што Тик Так? Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка утринава на тема сообраќај и редовни контроли. Кој се најфинансиски исплатливи раскрсници во Скопје и дали сте имале искуство со ротација да Ве брка полиција? Погодете кој имал такво искуство! Кој се може да биде лидер и како? И во што е Зорка лидер, а во што Тик Так? Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.