Тик Так и Зорка

Петок, 5 фебруари

February 05, 2021 Тик Так и Зорка
Тик Так и Зорка
Петок, 5 фебруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 5 фебруари
Feb 05, 2021
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка петочки Ви ги откриваат мистериите и Ве снабдуваат со идеи како да го преживеете седењето во тоалетот без мобилен телефон. Баравме пица мајстор кој би работел на ролшуи и кувар за приватни часови на млади домаќинки.  Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.

Show Notes

Тик Так и Зорка петочки Ви ги откриваат мистериите и Ве снабдуваат со идеи како да го преживеете седењето во тоалетот без мобилен телефон. Баравме пица мајстор кој би работел на ролшуи и кувар за приватни часови на млади домаќинки.  Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.