Тик Так и Зорка

Понеделник, 8 Февруари

February 08, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 11
Тик Так и Зорка
Понеделник, 8 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 8 Февруари
Feb 08, 2021 Season 3 Episode 11
Тик Так и Зорка

Дали би отишле на одмор 7 дена, се платено, ако условот е  да не смеете да носите мобилен телефон и камера? Со колку реклами во текот на денот се соочува просечен човек? И зошто Зорка доби понуда за работа како копач? Што пропушти утринава сумирано во 30 минути!

Show Notes

Дали би отишле на одмор 7 дена, се платено, ако условот е  да не смеете да носите мобилен телефон и камера? Со колку реклами во текот на денот се соочува просечен човек? И зошто Зорка доби понуда за работа како копач? Што пропушти утринава сумирано во 30 минути!