Тик Так и Зорка

Вторник, 9 Февруари

February 09, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 12
Тик Так и Зорка
Вторник, 9 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 9 Февруари
Feb 09, 2021 Season 3 Episode 12
Тик Так и Зорка

Колку модерните апарати ни го променија животот?  Дали ни помагаат да функционираме беспрекорно или не контролираат?  Дали ја знаете приказната за бројот 7 и зошто некои луѓе го пишуваат со цртка_
 Денес честитавме роденден на браќата близнаци, баравме бејби пинк очила и бевме пратени од мафијата да се јавиме кај Марија.
 Што пропушти, сумирано во 30 минути!

Show Notes

Колку модерните апарати ни го променија животот?  Дали ни помагаат да функционираме беспрекорно или не контролираат?  Дали ја знаете приказната за бројот 7 и зошто некои луѓе го пишуваат со цртка_
 Денес честитавме роденден на браќата близнаци, баравме бејби пинк очила и бевме пратени од мафијата да се јавиме кај Марија.
 Што пропушти, сумирано во 30 минути!