Тик Так и Зорка

Среда, 10 Февруари

February 10, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 13
Тик Так и Зорка
Среда, 10 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 10 Февруари
Feb 10, 2021 Season 3 Episode 13
Тик Так и Зорка

Зорка денес го изложи своето истражување на тема "Жени во сообраќај" чија срцевина лежи во тоа како реагираат мажите на различни жени од спротивната страна. Дали и колку си дозволуваме да реагираме на рандом луѓе со непотребно изнесување на став. Што според Тик Так е богатство после 50тата година и зошто на Зорка и е забранет еден ТВ канал? 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Зорка денес го изложи своето истражување на тема "Жени во сообраќај" чија срцевина лежи во тоа како реагираат мажите на различни жени од спротивната страна. Дали и колку си дозволуваме да реагираме на рандом луѓе со непотребно изнесување на став. Што според Тик Так е богатство после 50тата година и зошто на Зорка и е забранет еден ТВ канал? 
Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.