Тик Так и Зорка

Петок, 12 Февруари

February 12, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 15
Тик Так и Зорка
Петок, 12 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Петок, 12 Февруари
Feb 12, 2021 Season 3 Episode 15
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка денес со тема за вечните почивалишта и нивното планирање, Да, умирачката е составен дел од животот, ама колку навистина некој мисли на тоа? Од родендените, Зорка бараше мозаик фасада со слика на Тито, додека Тик Так се нудеше за помош на завршна сметка. 
Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!

Show Notes

Тик Так и Зорка денес со тема за вечните почивалишта и нивното планирање, Да, умирачката е составен дел од животот, ама колку навистина некој мисли на тоа? Од родендените, Зорка бараше мозаик фасада со слика на Тито, додека Тик Так се нудеше за помош на завршна сметка. 
Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути!