Тик Так и Зорка

Понеделник, 15 Февруари 2021

February 15, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 16
Тик Так и Зорка
Понеделник, 15 Февруари 2021
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 15 Февруари 2021
Feb 15, 2021 Season 3 Episode 16
Тик Так и Зорка

Денеска користевме еден од древните методи за утврдување на точната температура, дискутуравме за намалениот број бракови и зголемениот број разводи и анализравме каков тип на личност треба да си за да по дома имаш снежно бели килими. 
Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути

Show Notes

Денеска користевме еден од древните методи за утврдување на точната температура, дискутуравме за намалениот број бракови и зголемениот број разводи и анализравме каков тип на личност треба да си за да по дома имаш снежно бели килими. 
Се што пропушти утринава, сумирано во 30 минути