Тик Так и Зорка

Среда, 24 Февруари

February 24, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 19
Тик Так и Зорка
Среда, 24 Февруари
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 24 Февруари
Feb 24, 2021 Season 3 Episode 19
Тик Так и Зорка

Какво значење имаат соништата во Вашиот живот? Видовитиот Тик Так толкува се она што сонувала Зорка. Неуспешниот обид да ја најдеме Жане од кадрово заврши како успешна честитка за роденден. Тик Так со дефиниција за успешен работник- како до плата секој 1ви со малку напор. Имавме можност да го чуеме најмладиот слушател на Тик Так и Зорка. Се што пропушти, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Какво значење имаат соништата во Вашиот живот? Видовитиот Тик Так толкува се она што сонувала Зорка. Неуспешниот обид да ја најдеме Жане од кадрово заврши како успешна честитка за роденден. Тик Так со дефиниција за успешен работник- како до плата секој 1ви со малку напор. Имавме можност да го чуеме најмладиот слушател на Тик Так и Зорка. Се што пропушти, сумирано во 30 минути.