Тик Так и Зорка

Понеделник, 15 Март

March 15, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 31
Тик Так и Зорка
Понеделник, 15 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Понеделник, 15 Март
Mar 15, 2021 Season 3 Episode 31
Тик Так и Зорка

Тик Так и Зорка утринава полемизираа за уредноста и хигиената на брадите кај мажите. Дали да се има или да се нема брада? Прашање е сега! Зошто Скопје ќе мириса на путер? И дали може да се роди љубов на вакцинација? Што пропуштивте, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так и Зорка утринава полемизираа за уредноста и хигиената на брадите кај мажите. Дали да се има или да се нема брада? Прашање е сега! Зошто Скопје ќе мириса на путер? И дали може да се роди љубов на вакцинација? Што пропуштивте, сумирано во 30 минути.