Тик Так и Зорка

Вторник, 16 Март

March 17, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 32
Тик Так и Зорка
Вторник, 16 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Вторник, 16 Март
Mar 17, 2021 Season 3 Episode 32
Тик Так и Зорка

Колку е важен појасот во автомобилот? И како проценуваме дали времето минува споро илу брзо. Колку може да трае 1 час? Преместуваме вработени, честитајќи роденден и активираме временска машина. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Колку е важен појасот во автомобилот? И како проценуваме дали времето минува споро илу брзо. Колку може да трае 1 час? Преместуваме вработени, честитајќи роденден и активираме временска машина. Што пропуштивте утринава, сумирано во 30 минути.