Тик Так и Зорка

Среда, 17 Март

March 17, 2021 Тик Так и Зорка Season 3 Episode 33
Тик Так и Зорка
Среда, 17 Март
Chapters
Тик Так и Зорка
Среда, 17 Март
Mar 17, 2021 Season 3 Episode 33
Тик Так и Зорка

Тик Так во 5та, а Зорка во 2ра брзина утринава- дознај зошто! Дали навистина ако жените имаат власт ќе имаме свет без војна? И кој е новиот начин на лечење, попознат како "ТикТак звучен метод"? Какви суеверија имаат Ирците? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути. 

Show Notes

Тик Так во 5та, а Зорка во 2ра брзина утринава- дознај зошто! Дали навистина ако жените имаат власт ќе имаме свет без војна? И кој е новиот начин на лечење, попознат како "ТикТак звучен метод"? Какви суеверија имаат Ирците? Што пропушти утринава, сумирано во 30 минути.